ابن عربی

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی

۸۰ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

راه فهمیدن معارف دینی

حضرت شیخ اکبر محیی الدین بن عربی می‌فرمایند:
من أراد فهم المعانی الغامضة فی الشریعة فلیتعمل فی تکثیر النوافل فی الفرایض.
هر کس بخواهد معانی و مطالب معرفتی غامض و پیچیده‌ی شریعت را بفهمد باید ضمن واجباتی که انجام می‌دهد مستحبات زیادی نیز انجام دهد.

فتوحات مکیه باب 389

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
۳۲۵ بازديد

ثمره یاد خدا

شیخ اکبر سیدی محیی الدین بن عربی می‌فرمایند:
إذا أشعرت قلبک ذکر الله دایما فی کل حال فلابد أن یستنیر قلبک بنور الذکر فیرزقک ذلک النور الکشف و إذا جاءک الکشف جاء الحیاء یصحبه.
اگر قلب خود را همواره متوجه یاد خداوند نمایی به طور حتم قلب تو با نور یاد او روشن خواهد شد. این نور برای تو حالت کشف پدید می‌آورد و هنگامی که کشف آمد حیاء نیز همراه آن خواهد آمد.

1. کتاب مستطاب فتوحات مکیه باب 560.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
۳۱۰ بازديد

تعبّد و اعتقاد به بزرگان طریقت

شیخ اکبر سیدی محیی الدین بن عربی می‌فرمایند:
و لقد لقیت الخضر بإشبیلیة و أفادنی التسلیم بمقالات الشیوخ و ان لا أنازعهم و إن کانوا مخطئین فی نفس الأمر.
من حضرت خضر را در اشبیلیه ملاقات کردم. آنچه که در آن ملاقات به من افاده نمود؛  تسلیم بودن نسبت به گفته‌های بزرگان طریقت بود و اینکه با آنها نزاع و جدال نکنم هر چند در واقع بر خطا باشند.
کتاب مستطاب فتوحات مکیه باب 364.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
۳۲۹ بازديد

ادب

شیخ اکبر سیدی محیی الدین بن عربی می‌فرمایند:
إن أردت أن تکون من الخدام فالتزم الأدب التزام الألف و اللام.
اگر می‌خواهی در زمره‌ی خادمان باشی به ادب التزام داشته باش همانند التزام الف و لام بر سر برخی از کلمات.

1. کتاب مستطاب فتوحات مکیه / باب 559
2. الکبریت الأحمر فی بیان علوم شیخ الأکبر / ص 138

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
۲۹۹ بازديد

جایگاه علم حضوری نسبت به علم حصولی

شیخ اکبر سیدی محیی الدین بن عربی می‌فرمایند:
علوم النظر أوهام عند علوم الإلهام.
علم هایی که از راه تعقل و اندیشه حاصل می‌آید در برابر علومی که از راه الهام پدید می‌آید اوهامی بیش نیستند.


1. کتاب مستطاب فتوحات مکیه / باب 559
2. الکبریت الأحمر فی بیان علوم شیخ الأکبر / ص 137

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
۳۲۰ بازديد

مجالست با خدا

شیخ اکبر محیی الدین بن عربی در رساله‌ی عرشیه‌ی «الوصایا» مطلب راه گشا و بسیار مهمی را می‌فرمایند که به دلیل طولانی نشدن از آوردن متن عربی اجتناب شده است:
ایشان می‌فرمایند: بر تو باد به همنشینی با کسی که به سبب همنشینی با او نفعی در دین تو حاصل شود مثل اینکه علمی دارد که از آن علم استفاده نمایی و یا عملی در او وجود دارد و یا اینکه دارای اخلاق نیکویی است.
بدرستی زمانی که انسان با کسی که همنشینی با او آخرت را به یاد می‌آورد مجالست نماید قهرا به مقداری که خداوند او را موفق گرداند از آن مجالست زینت می‌یابد و نفس او  نیز آراسته به صفات نیک همنشین می‌گردد .
حال که فهمیدی همنیشینی موجب سرایت صفات نیک و اخلاق خوبِ همنشین به تو می‌گردد، پس خدا را به عنوان همنشین خود انتخاب نما و بوسیله یاد و  ذکر خدا با او همنشین شو. ذکر قرآن بزرگترین ذکرهاست. خداوند می‌فرماید «إنا نحن نزلنا الذکر» (سوره ی حجر آیه 9) یعنی: بدرستی که ما ذکر را نازل نمودیم منظور از ذکر در این آیه‌ی شریفه قرآن است.
و همچنین خداوند فرموده «أنا جلیس من جالسنی» یعنی: من همنشین کسی هستم که با من همنشینی نماید و پیامبر نیز فرمود «أهل القرآن هم أهل الله و خاصته» یعنی: اهل قرآن اهل الله و خاصان خدا می‌باشند.
خاصان پادشاه در بیشتر احوال همنشین پادشاه می‌باشند. و خدا نیز دارای اخلاق و خلق‌هایی است که از اسمای حسنای او می‌باشند. پس هر که حق تعالی همنشین او باشد خدا انیس اوست. پس حتما مکارم و خوبی‌های اخلاق خدا به شخص همنشین به اندازه مدت همنشینی او می‌رسد.
هر کس که همنشین گروهی گردد که خدا را یاد می‌نمایند خداوند او را نیز همراه آن گروه داخل رحمت خود می‌نماید و گروهی که خدا را یاد نمایند همنشین آنها بدخت و شقی نمی‌گردد. پس چگونه کسی که خدا همنشین او شده (دقت شود: خدا همنشین او شده)شقی و بدبخت گردد؟؟؟

رساله‌ی الوصایا ص 45

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
۳۴۴ بازديد

پرهیز از نفاق

شیخ اکبر محیی الدین بن عربی در رساله‌ی عرشیه‌ی «الوصایا» می‌فرمایند:
إیاک ان تظهر إلی الناس بأمر یعلم الله منک خلافه .
بپرهیز از اینکه خود را به گونه‌ای به مردم نشان دهی و چیزی را در نزد مردم ظاهر گردانی که خداوند  می‌داند تو خود آنگونه که می‌نمایی نیستی.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
۳۱۱ بازديد

بیان جایگاه و مقام امیرالمونین

جناب حضرت شیخ اکبر محیی الملة و الدین بن عربی در رساله‌ی شریفه‌ی القدس پس از ذکر مطلبی درباره‌ی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند:
هذا علی بن ابی طالب باب مدینة علم النبوی و صاحب الاسرار و امامها.
 این است مدینه و شهر علوم پیامبر و صاحب اسرار و امام اسرار.
سپس دو روایت در مورد زهد و عبادت جناب امیرالمؤمنین از ضرار بن ضمره کندی و نوف بکالی نقل می‌فرمایند و بعد از آن در ادامه می‌فرمایند:
و مَن مثل علی و هذا مقامه و من یعادله و هذا کلامه؟
با این مقام و جایگاهی که او دارد چه کسی مانند علی است و با این کلام چه کسی می‌تواند با او برابری نماید؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
۳۱۷ بازديد

کمک به فقیر

حضرت شیخ اکبر سیدی محیی الدین بن عربی می‌فرمایند‌:
امنح أخاک الفقیر منحة ما قدرت علیها فإن أجرها العظیم.
به برادر (دینی) فقیرت به اندازه‌ای که قدرت بر آن داری ببخش. همانا اجر این کار بسیار زیاد است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
۳۰۱ بازديد

پرهیز از خیانت و ظلم

حضرت شیخ اکبر محیی الدین بن عربی در رساله‌ی شریفه‌ی وصایا می‌فرمایند:
إیاک أن تخون من خانک و لاتعتد علی من اعتدی علیک فإن ذلک أفضل لک عند الله 
بپرهیز از اینکه به کسی که به تو خیانت نموده خیانت نمایی و بر کسی که به تو ظلم نموده ظلم نکن این برای تو در پیشگاه خدا بهتر است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
۳۰۱ بازديد